Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

3. Горизонтальні ініціативи «Hоrizon 2020».

«Hоrizon 2020» поділено на три компоненти та доповнено горизонтальними ініціативами, спрямо­ваними на розповсюдження передового досвіду та розширення участі.

* Ми підкреслили тільки ініціативи, до яких ми вже зараз пропонуємо Проектні тематики.

Компонент 1: Передова наука

Фінансування у рамках цього компоненту буде виділено на:

• Наукова співпраця з метою пошуку нових та перспективних областей досліджень через під­тримку Майбутніх технологій (FET);

Компонент 2: Лідерство у промисловості.

Лідерство в індустріальних технологіях з підтримкою для:

• ІКТ, нанотехнології,

• Нові матеріали,

• Біотехнології,

• Нові виробничі процеси,

А також підтримка об'єднання декількох ключових технологій для отримання кращих результатів, доступ до ризикового фінансування та інновації в МСП.

Компонент 3: Відповідь на соціальні виклики

Приблизно 31 млрд. євро виділяється на вирішення суспільних проблем європейців, таких як захист навколишнього середовища та зміну клімату, розвиток сталого транспорту та мобільності, розвиток відновлюваних джерел енергії, очищення продуктів харчування, боротьбу зі старінням населення.

Фінансування буде надане наступним пріоритетам:

• Здоров’я, демографічні зміни та добробут;

• Безпека продуктів харчування, стале сільське та водне господарство, лісництво, дослідження

води (включаючи питну воду), біоекономіка;

• Безпечна, чиста та ефективна енергетика;

• Розумний, зелений та інтегрований транспорт;

• Навколишнє середовище, клімат, ефективність ресурсів та сировини;

• Європа у змінному світі – інноваційні та розумні суспільства;

• Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи і її мешканців;

• Наука у суспільстві;

• Розповсюдження досконалості та розширення участі.

Дослідження в рамках програми «Неядерні дослідження Спільного дослідницького центра» проходять горизонтально у всіх пріоритетних напрямках, маючи на меті забезпечення науково-технічну підтримку політики ЄС.

До попереднього

Читати далі.

До початку документа.

Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.