«ФОСФОГІПС - КОНВЕРСІЯ І КАПІТАЛІЗАЦІЯ»

(ПРОЕКТ «ПРОЗРІННЯ»)

ПЛАНУЙТЕ:
ПРИДБАТИ НЕРУХОМІСТЬ
ОБЛАШТУВАТИ ЖИТТЯ,
КУПИТИ МАШИНУ,
ОБ՚ЇХАТИ ЗЕМЛЮ,
ЗАРОБИТИ НА ПЕНСІЮ
 

Фосфогіпс – відхід виробництва фосфорних добрив, без яких існування людей неможливе. Цей відхід займає великі території, його домішки (в т.ч. і радіоактивні) просочуються у ґрунт та переносяться із пилом, надають шкоди довкіллю і здоров՚ю людей.

Планета тільки цього відходу накопичила більше 4,5 млрд. тон.
Подальше щорічне накопичення фосфогіпсу складає біля 250 млн. т на рік.
Ми винайшли технологію, що дозволить звільнитись від техногенних родовищ і не накопичувати відходи фосфогіпсу у подальшому.
На відміну від усіх існуючих у світі способів утилізації фосфогіпсу наша технологія окрім значного екологічного ефекту надасть значні економічні прибутки не тільки державам, але і кожній родині.
Щоденно нас турбують ЗМІ відносно відходів споживання, що насправді складають тільки 3% світових відходів. Але небезпека екологічної катастрофи значно більша, бо 97% шкідливих відходів виробництва знаходяться поза нашою увагою.
Ця технологія – тільки «перша ластівка».
Ми знаємо, як звільнити світ не тільки від відходів виробництва, але і споживання майже на усі 100% и при цьому отримати значний економічний зиск.
 
Дворічний етап ПРОЕКТУ вартістю €2,5 млн. – це сертифікація технології, що дозволить проводити конверсію техногенного відходу у вторинну сировину із значною капіталізацією на балансі підприємства. Саме успіх цього етапу визначає успіх подальшого розгортання ПРОЕКТУ, виплати значних дивідендів вкладникам.

Ми маємо надію на Вас і віримо у позитивний початок нової ери технологій, що зніме з плечей соціуму тягар загрози загибелі від екологічної катастрофи. 


План внесків і прибутків народного фінансування наступний.

2 роки  - мінімальний строк вкладу. На одиницю коштів вкладник отримає в 2 рази більше.

Продовження строку вкладу на кожний наступний рік збільшить дохід на 1 (одну) одиницю. 

5 років. На одиницю коштів вкладник отримає в 10 разів більше.

Продовження строку вкладу на кожний наступний рік збільшить дохід на 1 (одну) одиницю.

20 років - максимальний строк вкладу.

€0,09 млн. - мінімальний поріг початку робіт по ПРОЕКТУ.

€2,5 млн. - мінімальні витрати 2-х років ПРОЕКТУ. 

€50 млн. - сумарний плановий об’єм фінансування 5-ти років ПРОЕКТУ. 

Ми не будуємо фінансових пірамід, але первинне залучення коштів заохочуємо премією 10%.

Заповніть анкету, 
внесіть свій вклад в ПРТОЕКТ:
Благодійна організація «РЕСУРСНИЙ ФОНД», 
Код 42065919, рахунок UA983005280000026008455087069 (гривня), 
AT "ОТП БАНК”, Україна, 01033, м. Київ. вул. Жилянська, 43. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685166
МФО 300528, 
Призначення: «Краудінвестинг, Проект «ПРОЗРІННЯ»

* платежі без комісії банку пропонуємо проводити з картки monobank /  Universal Bank