Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

4.2.3.8. Безвідходне виробництво соди кальцинованої (БВСК).

Світовий обсяг виробництва соди кальцинованої способом Сольве більше 42 млн. т на рік. Ринкова вартість біля $250-400 на тону.

Замість утворення технологічного відходу 10%-го CaCl2 в об’ємі 10 м3 на кожну тону соди, пропонується виробити 1,05 т товарного CaCl2 з доходом більше $300 на кожну тону, ліквідацією виробництва вапна, витрат на нього вугілля, відповідних викидів в повітря вуглекислого та інших шкідливих газів.

4.2.3.8.1. Загальна концепція безвідходного виробництва соди кальцинованої (надалі – БВСК). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.

4.2.3.8.2. Екологічна, технологічна та економічна оцінка напрямку БВСК, нові безвідхідні способи виробництва, міжгалузева кооперація та можливості інтеграції у виробництво суміжних галузей.

4.2.3.8.3. Розробка вихідних даних на проектування та розробка реактора, обладнання технологічних переділів (процесів) БВСК:

4.2.3.8.3.1.

……………….

4.2.3.8.3.5.

4.2.3.8.4. Збір та розробка вихідних даних на проектування технологій БВСК в цілому.

До попереднього

Читати далі.

До початку документа.

Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.