Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

4.2.3.6. Виробництво двооксиду мангану (ВДМ).

В проектному розділі «3.1. Виробництво хлору хімічним способом» пропонується запровадити «Низькотемпературний комплексний спосіб переробки неорганічних хлоридів» (надалі – СПНХ), суть якого полягає у виділенні хлор-газу із сполук неорганічних хлоридів з додаванням у реакцію кислот у присутності двооксиду мангану. Далі за технологією: в якості товарних продуктів виділяються мінеральні добрива (солі металів реакцій з відповідними кислотами), а сполуки мангану (карбонати, сульфати та/або фосфати) обробляються з регенерацією у двооксид мангану, або у товарні сполуки. 

Тому, СПНХ, як багатоцільова комплексна технологія в цілому, для  зручності розрахунків, нами умовно поки що розділена на три економічні та технологічні блоки:

1.  Виробництво та використання дешевого (попутного без електролізного) хлору (п. 3.1 Проектних пропозицій).

2. Переробка сірчанокислих відходів з виробництвом мінеральних добрив, хлору та двооксиду мангану.

3. Виробництво двооксиду мангану і виробництво мінеральних добрив (п. 3.1 Проектних пропозицій).

Якщо витрати переробки манганово вмістної сировини покласти на виробництво безхлорних мінеральних добрив, то додатковий прибуток від попутного виробництва сполук мангану та двооксиду мангану високої якості майже з будь-яких відходів виробництва, де вміст мангану налічуватиме одиниці процентів, стане бонусом, можливо іноді, дорожчим за цільовий продукт.

Спосіб дозволяє ефективно використовувати не тільки бідні на манган руди, багатомільйонні (т) залізо-манганові сполуки, як відходи виробництва, але й карбонатні руди, яких тільки на Україні 42% світових запасів і які досі гідно не використовуються.

Вилучення з технологічного оберту хімічно чистого мангану дає додатковий дохід $1300-2000 на кожній тоні.

4.2.3.6.1. Загальна концепція виробництва двооксиду мангану (надалі – ВДМ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.

4.2.3.6.2. Екологічна та технологічна оцінка напрямку модернізації ВДМ.

4.2.3.6.3. Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу) з використанням СПНХ:

4.2.3.6.3.1.

………………….

4.2.3.6.3.5.

4.2.3.6.4. Розрахунок дохідності від розробки руд з низьким вмістом мангану, відходів виробництва мангану та карбонатної манганової сировини на базі СПНХ.

4.2.3.6.5. Збір та розробка вихідних даних на проектування комплексу нових технологій виробництва двооксиду мангану із застосуванням СПНХ в цілому.

До попереднього

Читати далі.

До початку документа.

Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше