Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

Перелік тематик проектів науково-прикладних і дослідницьких робіт соціальної технології - «Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад України», як механізму створення внутрішнього ринку України для участі в Програмі «ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ ВИГІДНО».

ЗМІСТ

1. Мотивація

2. Цілі Проекту

3. Задачі Проекту

4. Структура системи

4.1. Територіальні громади України

4.2. Правознавство і правосуддя

4.3. Економіка громад

4.4. Народне підприємництво

4.5. Прийняття оперативних рішень Системи

4.6. Дорадче Коло

5. Забезпечення Системи

6. Висновки.

1. Мотивація.

Тема С 1: Коло, як історичне надбання для  прийняття життєво важливих  рішень громад – базового осередку соціальної структури державності українського народу.

Історично Україна займає важливе для світу геополітичне розташування на перетині прямих і зворотних логістичних шляхів із заходу на схід і з півночі на південь через центр Європи. Це розташування значною мірою вплинуло на ментальність і національну свідомість народу, що продовжує жити на цій території. Це свободолюбний український народ із історичною практикою прийняття колективних рішень зібраннями громади «на Колі».

Правильність звичаю приймати життєво важливі рішення на Колі, довгий історичний період часу стримувало розбрат і войовничі дії сусідніх поселень на територіях сучасної України.

Завоювання територій Київської Русі (в т.ч. і її залишків - сучасної України) об’єднаннями племен, що сукупно пізніше назвали себе росіянами, а завойовані території Росією, і ведення подальших війн на цих територіях, спонукали загарбника перейти до монархічного одноосібного прийняття життєво важливих рішень, що більше підходили для прийняття оперативних рішень військового часу, та знищували свободу волевиявлення корінного народу. Диверсійно-підривними способами продовження війни за територію корінного народу Київської Русі і асиміляції українців у суміші народів – росіян, і зараз продовжується насадження монархічного способу керування республікою Україна.

Таким чином, у супереч Декларації про державний суверенітет України та Конституції України, що разом із ратифікованими міжнародними деклараціями і договорами, складають правове поле України, сформувалось законодавче поле, що майже повністю не відповідає правовому полю, дозволяє узурпувати владу, порушувати права і свободи Людей і Громадян республіки Україна, знищувати економіку, погіршувати екологічний та соціальний стан населення країни.

Однією з причин, що уможливлює таку диверсійну діяльність на території України, є відсутність запобіжних способів узурпації влади. Справжнє народовладдя унітарної держави повинно мати системний захист.  Такий захист – це повернення до «Кола» без сепаратистських настроїв від найменшої територіальної громади до їх об’єднання у республіку Україна. Розпочати побудову такої виборчої системи можна із створення альтернативної, паралельної з існуючою системою, «Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад України», що в подальшому прийме до свого складу і «Виборчу систему відкритого поточного рейтингу депутата».

Ми пропонуємо еволюційний розвиток індустріальної держави з малим і середнім підприємництвом науково-технологічних напрямків розвитку, повернення моделі управління у правове поле республіки Україна:

- залишити «за бортом» розгляду класову систему і боротьбу з нерівністю, нав'язану теоретиками і практиками фашизму і марксизму-ленінізму;

- правами власності на засоби виробництва повинні володіти і користуватися абсолютно всі без винятку: і приватники, і колективісти, і держава і головне - обійдені увагою століть територіальні громади;

- не вплутуватися в непотрібні дії (майдани та ін.), що відбирають силу і енергію, - «поки пролетаріат б'ється на барикадах, наближені займають коридори влади»;

- паралельно з існуючою державною системою створити електронну просвітницьку «Систему прийняття оперативних рішень територіальних громад України» (надалі – Система, або Проект);

- на цій же Платформі створити пробну, паралельну існуючій «Виборчу систему відкритого поточного рейтингу депутата»;

- і, тільки тоді, коли всі без винятку люди і громадяни країни (охорона, війська, чиновники, селяни, робітники і службовці, їхні діти і батьки, ...) в сім'ях на роботі і на вулиці будуть говорити про те, що вони живуть в «задзеркаллі», адже справжні лідери і закони тут, - в  Системі, всьому без винятку населенню в ошатних костюмах з дітьми за руку і батьками під руку, з повітряними кульками і квітами вийти на вулицю, і дати пройти справжнім лідерам в коридори влади.

Здорові позитивно настроєні миролюбні «маси» народу повинні поглинути все. – Це здоровий еволюційний розвиток суспільства.

Це можливо, і насправді, дуже близько до впровадження, бо науково-технічний прогрес в результаті свого над стрімкого цивілізаційного розвитку останніх років, створив інформаційні системи, що дозволяють набагато швидше приймати доленосні рішення Кола, ніж це може запропонувати монархічно деспотична система. Треба тільки цим вчасно і влучно скористатися. 

Гуманітарна місія стабілізації соціального і економічного стану найбільшої в Європі країни, що з’єднує торгові шляхи континентів, принесе значний позитивний ефект не тільки народу України, але й іншим народам світу.

Що ми будуємо?

Ми будуємо мирну, але готову до всього індустріальну країну народовладдя кращих в світі індивідуумів, які живуть в кращій в світі країні, інтегрованій у світову спільноту соєю економікою і технологіями, але обмежують вхід в свою систему «ринковій» спекуляції та інших вад зовнішнього світу. Ми будуємо здоровий організм (народ) здорової нації (Людей і Громадян). З нами повинні хотіти спілкуватися і жити, нас повинні хотіти ставити в приклад дітям і внукам. Ми повинні реалізувати права і свободи не на папері, а на ділі. Ми повинні залишити комплекси «меньшуватості» і забобони підлещування до всього стороннього, тільки не до свого. Приклад - це ми. Ми - перші. Ми кращі.

Ми повинні формувати завдання – перейти від статусу об’єкта у статус суб’єкта міжнародних економічних і політичних відносин. Ми повинні надати технологію як особистого, так і колективного прийняття зважених і суспільно узгоджених рішень щодо організації і впровадження нових економічних систем і їх технологій, життєвих норм соціального устрою, та практичного самоврядування.

2. Цілі Проекту

цілком співпадають з цілями територіальних громад:

Тема С 2: Обґрунтування виключного переліку цілей територіальних громад України на історичний період розвитку республіки Україна до 2050 року. 

2.1. Самоусвідомлення, самоідентифікація та волевиявлення Людини і Громадянина щодо спільного життя і розвитку її особистості в територіальній громаді і в країні.

2.2. Самодостатність Людини і Громадянина в територіальних громадах.

2.3. Згуртованість, як елемент єднання суспільства та технологічна можливість здійснення народовладдя без штучних нормативних обмежень.

2.4. Народовладдя та еволюційне повернення всіх владних інституцій  в правове поле Республіки Україна.

2.5. Сильні громади – сильна державна влада унітарної Республіки Україна.

2.6. Індустріальна економіка – основа інтелектуального середнього та малого підприємництва територіальних громад.

2.7. Нова регуляторна політика ціноутворення та оподаткування внутрішнього ринку - основа взаємовідносин із зовнішнім ринком.

2.8. Суб’єктність і державний суверенітет унітарної Республіки Україна.

3. Задачі Проекту

цілком співпадають із задачами територіальних громад:

Тема С 3: Обґрунтування першочергових задач територіальних громад України на історичний період розвитку України до 2020 року. 

3.1. Визначення структури територіальних громад.

3.2. Визначення органів управління територіальними громадами і прийняття оперативних рішень на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу громад.

3.3. Розширення складу учасників територіальних громад на базі «Суспільного договору про визнання особистого правового статусу Людини і Громадянина, приєднання до договору територіальної громади».

3.4. Розробка економічної моделі співпраці територіальних громад в сфері народного підприємництва з комерційними та державними структурами економіки.

3.5. Тлумачний словник законодавчого і правового поля.

3.6. Система  прийняття оперативних рішень територіальних громад.

3.7. Дорадче Коло територіальних громад та напрямки його діяльності.

3.8. Меморандум екологічного союзу територіальних громад України, його співпраця з Міжнародною науково-технологічною програмою «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО».

4. Структура системи.

Структура Системи повинна в простій і доступній формі відповідати на життєві питання: на що ми маємо права і що робити для змін на краще.

4.1. У розділі «Територіальні громади України»: надається інформація про цілі, задачі, структуру, склад, опис, адміністративно-територіальний поділ громад на мапі України; пропонується прийняти Суспільний договір про визнання статусу Людини і Громадянина та приєднання до територіальної громади», власний електронний кабінет Людини і Громадянина; надається доступ до електронної сторінки територіальної громади за місцем проживання з можливістю участі в обговоренні оперативних проблем і прийнятті рішень; пропонується у складі своєї територіальної громади приєднатися до договору громади та договору з уповноваженою особою територіальної громади. Пункти розділу:

4.1.1. Цілі

4.1.2. Задачі

4.1.3. Структура.

Тема С 4.1.3: Обґрунтування структури Системи з позицій виконання її основних місій: просвітницької; визначення особистістю – Людиною і Громадянином свого місця в суспільстві і державі; участь в економіці держави та управлінні державою.

4.1.4. Адміністративно-територіальний поділ.

Тема С 4.1.4.1: Адміністративно-територіальний поділ України, його історичний розвиток та вплив на структури управління у ланцюгу державотворення.

Тема С (и) 4.1.4.2: Опис та характеристики адміністративно-територіальних одиниць України.

Тема С (и) 4.1.4.3: Картографічне забезпечення доступу до опису та характеристик адміністративно-територіальних одиниць України.

4.1.5. Громади на мапі України.

Тема С 4.1.5.1: Порівняння спільноти формального приєднання та усвідомленого волевиявлення і приєднання до територіальних громад, їх відображення на мапі України.

Тема С (и) 4.1.5.2: Картографічне забезпечення доступу до опису та характеристик територіальних громад на фоні адміністративно-територіального  розподілу України.

4.1.6. Склад територіальних громад, їх об’єднань.

Тема С 4.1.6: Обґрунтування складу територіальних громад та їх об’єднань, як невід’ємного права Людини і Громадянина на своє волевиявлення на території свого проживання.

4.1.7. Межі громад.

Тема С 4.1.7: Картографічні межі територіальних громад та їх об’єднань з позицій впливу на управління їх територіями.

4.1.8. Опис громад.

Тема С 4.1.8.1: Офіційний блок представництва територіальних громад (об’єднань).

Тема С 4.1.8.2: Блок прийняття оперативних  рішень територіальної громади (об’єднання).

Тема С 4.1.8.3: Блок організаційної та господарської діяльності  територіальної громади (об’єднання).

4.1.9. Суспільний договір приєднання.

– Особисте визнання цілей територіальних громад, підтвердження готовності виконувати рішення більшості територіальних громад, визнавати та дотримуватись верховенства права республіки Україна.

Тема С 4.1.9: Обґрунтування необхідності Суспільного договору, як неформальної форми волевиявлення у даний історичний період часу. Проект та аналіз Суспільного договору, форма волевиявлення.

4.1.10. Власний кабінет Людини і Громадянина.

Тема С 4.1.10: Розробка сторінки власного електронного  кабінету Людини і Громадянина

4.1.11. Сторінка територіальної громади.

Тема С 4.1.11.1: Ідентифікація і реєстрація Людини і Громадянина в територіальній громаді.

Тема С 4.1.11.2: Розробка сторінки територіальної громади.

Тема С 4.1.11.3: Прийняття оперативних рішень територіальної громади.

Тема С 4.1.11.4: Ведення господарської і фінансової діяльності територіальної громади.

4.1.12. Сторінка об’єднання територіальних громад.

Тема С 4.1.12.1: Розробка сторінки об’єднання територіальних громад.

Тема С 4.1.12.2: Прийняття оперативних рішень об’єднання територіальних громад.

Тема С 4.1.12.3: Ведення господарської і фінансової діяльності об’єднання територіальних громад.

4.1.13. Рекомендовані організаційні документи.

Тема С 4.1.13: Розробка рекомендованих організаційних документів територіальних громад.

4.2. Правознавство і правосуддя.

У розділі надається інформація про правове і законодавче поле України, розтлумачуються розбіжності цих полів; роз’яснюється статус Людини і Громадянина, поняття територіальної громади, волевиявлення, самоуправління і народовладдя; надаються пропозиції щодо організації життєдіяльності територіальних громад. Пункти розділу:

4.2.1. Міжнародні угоди.

Тема С 4.2.1: Історична довідка і аналіз міжнародних угод, як основи правознавства і правосуддя для республіки Україна.

4.2.2. Декларація про Державний суверенітет України.

Тема С 4.2.2: Історична довідка і аналіз Декларації про Державний суверенітет України, як основа волевиявлення українського народу для створення республіки Україна.

4.2.3. Конституція України.

Тема С 4.2.3: Порівняльний аналіз Декларації про Державний суверенітет України і Конституція України.

4.2.4. Тлумачне право і законодавство республіки Україна.

Тема С 4.2.4.1: Правове і законодавче поле, призначення, відмінні та спільні задачі (області).

Тема С 4.2.4.2: Тлумачення законодавства України правниками – експертами положень і статей законодавства, що суперечать нормам права.

Тема С 4.2.4.3: Тлумачний словник понять і термінів Людини і Громадянина республіки Україна.

4.2.5. Людина, волевиявлення.

Тема С 4.2.5.1: Людина, поняття, статус, волевиявлення, наслідки.

Тема С 4.2.5.2: Людина в якості власника матеріальних і нематеріальних активів, управлінця і розпорядника цінностями. 

4.2.6. Громадянин, спільне та відмінне.

Тема С 4.2.6.1: Громадянин, поняття, статус, волевиявлення, наслідки.

Тема С 4.2.6.2: Громадянин в якості власника матеріальних і нематеріальних активів, управлінця і розпорядника цінностями країни. 

4.2.7. Людина і Громадянин.

Тема С 4.2.7: Людина і Громадянин, межі та переваги статусного застосування, нерозривність існування, як спільна основа державотворення.

4.2.8. Територіальна громада.

Тема С 4.2.8: Історична основа, законодавче визначення і самовизначення Людини і Громадянина в територіальній громаді.

4.2.9. Волевиявлення і безпосередня влада.

Тема С 4.2.9: Волевиявлення і безпосередня влада територіальної громади, як результат прийняття оперативних колективних рішень.

4.2.10. Еволюційний розвиток.

Тема С 4.2.10: Система прийняття оперативних рішень – шлях до еволюційного розвитку без революцій і потрясінь з максимальним економічним і соціальним ефектом.

4.2.11. Народовладдя.

Тема С 4.2.11: Україна – історична  колиска народовладдя, перевага і ментальна характеристика українського народу.

4.2.12. Інститут уповноважених та представництво громад.

Тема С 4.2.12.1: Інститут уповноважених територіальних громад, як засіб управління громадами і їх розвитком.

Тема С 4.2.12.2: Рейтингова система для представництва територіальних громад у виробництві та державному управлінні.

4.2.13. Інститут омбудсменів.

Тема С 4.2.13: Інститут омбудсменів для контролю та захисту прав і свобод Людини і Громадянина.

4.3. Економіка громад.

У розділі надаються роз’яснення щодо нового сектору економіки «народна економіка» (законодавча основа, ціноутворення і оподаткування, внутрішня кооперація, безготівкова економіка) її переваги та впровадження; обґрунтовується життєва доцільність існування внутрішньої регуляторної системи, її відокремлення і співпраця із зовнішньою «ринковою» системою; обґрунтовуються способи фінансування народовладдя і державних інституті, поняття і забезпечення економічної безпеки республіки Україна. Пункти розділу:

4.3.1. Народ – власник.

Тема С 4.3.1.1: Народ – єдиний монопольний власник країни у повному її складі. Поняття власності, її набуття та позбавлення.

Тема С 4.3.1.2: Власність Людини і Громадянина, її соціальних утворень. Власність на засоби виробництва, додану вартість.

Тема С 4.3.1.3: Незаконна власність, джерела, способи набуття та позбавлення.

4.3.2. Народне підприємництво.

Тема С 4.3.2.1: Народне підприємництво, як спосіб самореалізації та набуття самодостатності.

Тема С 4.3.2.2: Не заборонені законодавством України форми народного підприємництва. Реєстрація, самооподаткування до територіальних громад, їх об’єднань і державних інститутів.

Тема С 4.3.2.3: Народне підприємництво – додаткова економіка республіки Україна.

4.3.3. Комерційна діяльність.

Тема С 4.3.3.1: Визначення комерційної діяльності, її соціальна функція, етика і кордони застосування ситуаційних переваг.

Тема С 4.3.3.2: Комерція, чи спекуляція, спільне та відмінне, регуляторна політика на охороні соціальної справедливості.

4.3.4. Ціноутворення.

Тема С 4.3.4.1: Ціноутворення від сировини до товарного продукту, основні чинники неконтрольованого росту цін на кінцевий продукт і послугу.

Тема С 4.3.4.2: Державні митні кордони, як запобіжник експансії і регулятор цін внутрішнього та зовнішнього ринку.

4.3.5. Оподаткування.

Тема С 4.3.5.1: Гроші, як будь-який вид енергії: течуть по шляху найменшого опору. Види податків і доцільність їх використання.

Тема С 4.3.5.2: Народна економіка, економіка територіальних громад, їх об’єднань, економіка  міст, районів і областей, державний сектор економіки – єдиний податковий потік.

Тема С 4.3.5.3: Єдиний підхід до оподаткування секторів економіки і формування бюджету країни: від громадян і територіальних громад до їх об’єднань, міських, районних, обласних та республіканських державних інститутів.

Тема С 4.3.5.4: Прогнозне процентне розподілення бюджету країни між соціальними  інститутами громад, їх об’єднань, міст, районів,областей, республіки.

 Тема С 4.3.5.5: Макроекономічне обґрунтування необхідної та достатньої ставки оподаткування.

Тема С 4.3.5.6: Проектна пропозиція системи ціноутворення і оподаткування, як основа саморегуляції і стабільності економіки.

4.3.6. Ринкова економіка.

Тема С 4.3.6.1: Поняття ринку і ринкової економіки. Різниця між мінімальною і  максимальною ринковою вартістю – спекулятивна націнка, чи додаткова вартість комерційної діяльності, узаконений злочин, або хитрість. Де грань, і яка мораль? Що має пріоритет для розвитку соціуму?

Тема С 4.3.6.2: Внутрішній і зовнішній ринок, регуляторна політика, як основа економічного і соціального захисту країни.  

4.3.7. Кооперація

Тема С 4.3.7: Кооперація, як договірна основа суспільства, його соціальних цінностей і самодостатньої економіки. Оподаткування натурального обміну роботами і послугами всередині об’єднання людей і громадян.

4.3.8. Безготівкова економіка.

Тема С 4.3.8: Сучасні інформаційні системи, як основа нових економічних відносин виробників і споживачів. Діючі моделі, що не суперечать нормам моралі,  права і законодавства України.

4.3.9. Утримання народовладдя і державних інститутів.

Тема С 4.3.9: Необхідний і достатній рівень повноважень територіальних громад, їх об’єднань, міст, районів, областей і республіки, що повинен підтримуватися відповідними соціальними інститутами, як безпека від сепаратизму і гарантія територіальної цілісності країни.

4.3.10. Порівняльна економіка.

Тема С 4.3.10: Моделі(теорія і приклади) роздрібного освоєння ринку і задоволення комплексного (масового) замовника, як основа еволюційного розвитку високоорганізованого соціуму.

4.3.11. Економічна безпека.

Тема С 4.3.11: Економічна самодостатність Людини і Громадянина – основа економічної безпеки країни.

4.4. Народне підприємництво.

У розділі, як механізм апробації, надається: практична база для організації власного виробництва та життєвого самодостатнього устрою; механізм кооперації територіальних громад, внутрішніх і зовнішніх інвестицій у народне господарство України. Пункти розділу:

4.4.1. Бухгалтерія.

Тема С 4.4.1: Комп’ютерний сервіс бухгалтерського обліку підприємницької діяльності Людини і Громадянина.

4.4.2. Реєстрація підприємництва.

Тема С 4.4.2: Пропозиція реєстрації, обліку і  допомоги оподаткування територіальними громадами народного підприємництва.

4.4.3. Власний кабінет підприємця.

Тема С 4.4.3: Визначення задач народного підприємця, пропозиція електронного кабінету для розвитку підприємництва і кооперації.

4.4.4. Економічні показники.

Тема С 4.4.4: Пропозиція комплексної статистичної звітності про результати підприємницької діяльності і проблемні питання для планування способів вирішення нагальних екологічних, економічних і соціальних питань територіальних громад.

4.4.5. Пропозиції товарного ринку.

Тема С 4.4.5: Електронна площадка пропозицій товарного ринку народного підприємництва.

4.4.6. Структура цін на товари і послуги.

Тема С 4.4.6: Електронна база даних структури цін на товари і послуги народного підприємництва – переваги народної економіки.

4.4.7. Пропозиції на об’єкти впровадження.

Тема С 4.4.7: Електронна площадка пропозицій територіальних громад на об’єкти впровадження проектів.

4.4.8. Проектні пропозиції.

Тема С 4.4.8: Електронна площадка проектних пропозицій для впровадження народними підприємствами на базі територіальних громад.

4.4.9. Інвестиційні пропозиції внутрішні

Тема С 4.4.9: Електронна площадка інвестиційних пропозицій внутрішнього ринку.

4.4.10. Інвестиційні пропозиції зовнішні

Тема С 4.4.10: Електронна площадка інвестиційних пропозицій зовнішнього ринку.

4.4.11. Народний контроль

Тема С 4.4.11: Розробка пропозицій щодо  створення народного контролю діяльності народного підприємництва.

 4.5. Система прийняття оперативних рішень.

Розділ надає безпосередню допомогу: у створенні та організації громад на місцевому рівні; у створенні і організації Кола громад на рівні району, області та республіки; у створенні рейтингової кваліфікаційної системи щодо управління від імені і за дорученням громад соціально-економічними об’єктами промислового, комунального та сільського господарства, інститутами держави, її вищих органів управління. Пункти розділу:

4.5.1. Принципи прийняття рішень.

Тема С 4.5.1: Звичаєве право. Коло, як спосіб прийняття оперативних рішень, сучасні  інформаційні технології, як спосіб організації кола від рівня територіальної громади до рівня республіки Україна.

4.5.2. Уповноважені особи.

Тема С 4.5.2: Уповноважені особи територіальних громад – провідники волевиявлення людей і громадян способом прийняття колективних рішень.

4.5.3. Рішення первинного рівня.

Тема С 4.5.3: Електронна платформа прийняття оперативних рішень первинного рівня – територіальної громади.

4.5.4. Рішення об’єднань громад.

Тема С 4.5.4: Електронна платформа прийняття оперативних рішень об’єднань територіальних громади.

4.5.5. Районні кола.

Тема С 4.5.5: Електронна платформа прийняття оперативних рішень на колах районного рівня.

4.5.6. Обласні кола.

Тема С 4.5.6: Електронна платформа прийняття оперативних рішень на колах обласного рівня.

4.5.7. Кваліфікаційні вимоги до уповноважених.

Тема С 4.5.7: Кваліфікаційні вимоги для уповноважених осіб на функції управління різного рівня – від первинного до рівня депутата Верховної Ради.

4.5.8. Рейтингова система.

Тема С 4.5.8: Електронна рейтингова система прийняття оперативних рішень територіальних громад.

4.5.9. Порівняльна виборча система.

Тема С 4.5.9: Електронна платформа паралельного з існуючою виборчою системою «Система поточного безперервного рейтингу депутату».

4.6. Дорадче Коло.

Розділ, як медійний розділ дорадчого органу територіальних громад України, створюється для інтерактивної освітньої і просвітницької допомоги людям і громадянам, територіальним громадам і їх об’єднанням у впровадженні безпосереднього народовладдя у всіх сферах життєзабезпечення  республіки Україна. Пункти розділу:

4.6.1. Рішення про створення.

4.6.2. Положення про Дорадче Коло.

4.6.3. Структура.

4.6.4. Посадові інструкції.

4.6.5. Штатний розклад.

4.6.6. Освіта.

4.6.7. Просвітництво.

4.6.8. Комунальне господарство.

4.6.9. Сільське господарство.

4.6.10. Виробництво.

4.6.11. Правознавство і правосуддя.

4.6.12. Наука.

4.6.13. Економіка.

4.6.14. Охорона здоров’я.

4.6.15. Екологія і природні ресурси.

4.6.16. Соціальний захист.

4.6.17. Інформаційне забезпечення.

4.6.18. Інститут омбудсменів та безпеки громадян.

4.6.19. Співробітництва Програми і Союзу.

4.6.20. Рекомендована література.

4.6.21. Форум.

4.6.22. Новини.

4.6.23. Контакти.

5. Забезпечення Системи.

Управління впровадженням і роботою Системи проводиться Дорадчим колом територіальних громад України.

Основний фінансовий принцип створення Системи – краудфандінг.

Вхування витрат оргкомітетом Системи за тарифом €10 за одну нормо-годину.

Відрахування з прибутку інноваційних проектів Системи 1-5% (за домовленістю) надасть можливість перетворення фінансового принципу краудфандінгу у краудінвестинг.

6. Висновки.

В результаті виконання Проекту – створення «Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад України», на протязі тільки одного року буде створена технологія самостійного існування Системи, що буде знаходитись на самофінансуванні народного виробництва територіальних громад України.

Досягнення самофінансування Системи само по собі буде прикладом і підтвердженням дієздатності самоврядування територіальних громад.

Позитивний приклад стане рушієм розвитку самоврядування і демократії, основою еволюційного (без потрясінь) переходу до народовладдя республіки Україна.

 До попереднього

Читати далі ...

До початку документа.

Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше