Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

27. Проект Постанови Кабінету Міністрів.

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А

від ___ жовтня 2015 р. ______
Київ 

 Про запобігання техногенній катастрофі, 

відновленням втрачених та створенням нових галузей виробництва

на базі Калуш-Голинського техногенного родовища  розсолів,

утвореного розчиненням калійних солей.

Зважаючи на обставини, що спонукали до випуску Указу Президента України «Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації» № 145/2010 від 10.02.2010 р.: слабку ефективність мір, що були прийняті для застереження поширенню зони надзвичайної екологічної ситуації; критичну екологічну ситуацію регіону та розвиток депресії зони розміщення техногенного родовища; високу ймовірність виникнення в будь-який час екологічної катастрофи європейського масштабу; саботування деякими державними структурами дій, пов’язаних із вирішенням проблеми регіону; неспроможністю органів місцевого самоврядування до вирішення великих проблем загального державного рівня; на  виконання Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI Кабінет Міністрів України

ПОСТОНОВЛЯЄ:

1. Призначити Проект «Технологія переробки розсолів природного та техногенного походження» на прикладі розсолів Домбровського кар’єру м. Калуш Івано-Франківської області України Міжнародної науково-технологічної програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО» (надалі – Проект «ПЕРЕРОБКА РОЗСОЛІВ») головною організацією із розроблення та впровадження заходів запобігання техногенній катастрофі, відновлення втрачених та створення нових галузей виробництва на базі Калуш-Голинського техногенного родовища розсолів, утвореного розчиненням калійних солей.

2. Наділити Проект "ПЕРЕРОБКА РОЗСОЛІВ" в особі нового створеного спеціалізованого Підприємства на засадах державного-приватного партнерства (надалі – Підприємство) зазначеними нижче по тексту повноваженнями:

2.1.  Збір та розробку вихідних даних на проектування економічно вигідного підприємства безвідхідної переробки розсолів Калуш-Голинського техногенного родовища розсолів, утворених розчиненням калійних солей, включно з соляними відвалами, шахтами, хвостосховищами, виробничими діючими та занедбаними об’єктами, гідротехнічними спорудами та комунікаціями, територіями під’їзних шляхів та логістики, територіями надзвичайної ситуації (існуючі та потенційні провалля, тощо) та засолених водоносних горизонтів, окреслених зовнішнім периметром охорони (надалі – Об’єкт).

2.2. Проведення міжнародних консультацій створенням тимчасових та постійно діючих міжнародних комісій з визначення відомих науці, виробництву та підприємництву технологій, їх носіїв щодо застосування визначених та необхідних технологій на Об’єкті.

2.3. За участю та під керуванням створених міжнародних комісій проведення міжнародної експертизи Проектної пропозиції «Технологія переробки розсолів природного та техногенного походження на прикладі розсолів Домбровського кар’єру м. Калуш Івано-франківської області України», у складі запропонованої  «Міжнародної науково-технологічної програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО» (пропозиції ЗАТ «СБІ» від 10.12.2014 р. № 01-КМ/МФУ та від 15.01.2015 р. № 01-ПУ; доручення КМУ від 20.01.2012 р. № 46595/3/1-14, від 24.12.2014 р. № 46595/ 1/1-14, від 06.01.2015 р. № 47992/2/1-14, від 10.04.2015 р. № 5886/0/2-15).

2.4. За результатами збору та розробки вихідних даних на проектування, визначення щодо застосування технологій майбутнього виробництва з переробки розсолів у корисні товарні продукти (калійні, магнієві та амонійні добрива, металічний магній, сода кальцинована, будівельні матеріали, тощо) на принципах екологічної безпеки та максимальної економічної вигоди:

2.4.1. Сформувати вихідні данні на створення Проекту «Технологія переробки розсолів природного та техногенного походження на прикладі розсолів Домбровського кар’єру м. Калуш Івано-франківської області України».

2.4.2. Визначити межі, технічні, економічні, кадастрові та правові установчі параметри Об’єкту, виконати відповідний об’єм робіт з вилучення складових Об’єкту та передачі Об’єкту в якості цілісного майнового комплексу на баланс Підприємства.

2.4.3. Сформувати постійно діючий технічний апарат управління Проектом у складі колективу міжнародних фахівців з менеджменту, науки, технологій та виробництва.

2.4.4. Розробити та впровадити економічну модель подальшої участі сторін у формуванні на балансі Підприємства: держави – вартістю Об’єкту; власників матеріальних активів технологічних переділів – вартістю цих матеріальних активів; власників нематеріальних активів (гудвіл, авторські права та ліцензійні права на технології) Проекту  – вартістю цих нематеріальних активів; інвесторів – коштами.

2.5. У складі та на засадах, визначених вище, виконати на стадії ескізного проектування роботи з Техніко-економічного обґрунтування інвестицій (ТЕОІ), розробити проектну документацію стадії «Проект» - «Технологія переробки розсолів природного та техногенного походження на прикладі розсолів Домбровського кар’єру м. Калуш Івано-франківської області України».

2.6. За результатами ТЕОІ залучити до впровадження Проекту іноземні кредитні чи інвестиційні кошти.

2.7. На договірних засадах впровадити на Об’єкті вибране міжнародною експертною комісією технологічне рішення у складі вибраних контрагентів та партнерів.

2.8. Роботи, починаючи зі стадії Проект до його впровадження погодити із Міністерством екології та природних ресурсів України.

2.9. З метою підвищення престижу інтелектуальної праці та технічних професій забезпечити виконання умов прозорої участі у Підприємстві інтелектуальної складової – нематеріального активу громадян, організацій та підприємств відповідно до Закону  України "Про авторське право і суміжні права" іншими міжнародними законами та договорами, своєчасні та повні розрахунки за виконання робіт, пайову участь, гудвіл, авторські права та роялті.

2.10. Виконати визначені Проектом роботи з рекреації зони техногенного родовища Калуш-Голинського родовища.

2.11. Надати пропозиції щодо безпечного освоєння наступних об’єктів впровадження технологій як в Україні, та і за її кордонами.

3. Для забезпечення прав і обов’язків Проекту «ПЕРЕРОБКА РОЗСОЛІВ» та створюваного їм за цією Постановою Підприємства, міністерствам Кабінету Міністрів України виконати наступні дії:

3.1. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Генеральній прокуратурі України в межах своєї компетенції:

3.1.1. провести слідчі дії відносно обставин законного володіння матеріальними та нематеріальними активами підприємств промислової зони м. Калуш Івано-Франківської області;

3.1.2. визначити обставини створення депресивної зони Калуш-Голинського родовища та м. Калуш, місця надзвичайної екологічної ситуації, знищення підприємств та галузей виробництва;

3..1.3. за результатами виконання пунктів 3.1.1, 3.1.2 Постанови відкрити відповідні кримінальні справи, винести судові рішення відносно винних осіб, активи повернути власникам, заподіяну шкоду компенсувати за рахунок винних осіб;

3.1.4. в триденний термін з дня проведення юридичних дій по очищенню матеріальних і нематеріальних ресурсів Об’єкту від недобросовісних та незаконних користувачів забезпечити їх фізичну передачу та постановку на баланс  Підприємства;

3.1.5. відповідно до окреслених меж зовнішнього периметру взяти Об’єкт під державну охорону та забезпечити на ньому пропускний режим Підприємства.

3.2. Державному комітету по земельним ресурсам України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Фонду державного майна України, Міністерству юстиції України в межах своєї компетенції:

3.2.1. в місячний термін з дня затвердження цієї Постанови надати Підприємству всі правові установчі документи на матеріальні та нематеріальні активи Об’єкту;

3.2.2. забезпечити Підприємство кадастровою документацією;

3.2.3. забезпечити Підприємство документами на право користування покладами Калуш-Голинського родовища;

3.3. Фонду державного майна України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів, визначити балансову вартість майнових прав на передані до Підприємства складові Об’єкту та дольової участі держави у Підприємстві.

3.4. Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на заключній стадії збору та розробки вихідних даних на проектування визначити перелік, об’єми, тарифи та плани державних закупівель продукції, запланованої Підприємством до виробництва.

3.5. Міністерству закордонних справ України забезпечити супровід переговорних процесів, дію робочих комісій та оформлення необхідної документації Підприємства для безперешкодної робочої інтеграції управлінського, науково-технічного персоналу представників іноземних держав у роботу Підприємства.

3.6. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Міністерству фінансів України в трьохмісячний термін розробити законопроект щодо пільгового режиму оподаткування доходів стягнення митних зборів та нарахування ПДВ для підприємств, що здійснюють заходи екологічної безпеки, рекреації зон надзвичайних ситуацій, зменшення енергетичних витрат,  зменшення металоємності виробництва, зменшення логістичних витрат, відновлення занедбаних та створення нових галузей виробництва, розробку родовищ, збіднених на цільовий продукт, створення безвідхідного виробництва, конверсії техногенних родовищ у вторинну сировинну базу. Законопроект подати на розгляд, погодження Кабінету Міністрів України та подальшого прийняття відповідного Закону Верховної Ради України.

3.7. Міністерствам Кабінету Міністрів України на протязі трьох місяців від випуску цієї Постанови надати пропозиції змін та доповнень до регуляторної політики держави в галузі виробництва, сільського та комунального господарського виробництва, що вводять необтяжливий контроль за функціонуванням галузей економіки, запобігають їх знищенню та створенню техногенних родовищ, запобігають створенню депресивних зон існування населення, стимулюють впровадження нових економічно вигідних безвідхідних та енергозберігаючих технологій, технологій  конверсії техногенних відходів у вторинну сировинну базу промисловості.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на міністра Міністерства інфраструктури України ___________________.

 

Прем'єр-міністр України                               ___________________

 До попереднього

Читати далі.

До початку документа.

Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше