Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

ПЕРЕЛІК ТЕМ
Науково-практичних робіт впровадження 
Програми і Системи

№ п/п № темы Назва теми Строки виконання Організація, керівник, виконавець, реквізити Коментарі
1 2 3 4 5 6
           
  П 00.00.00.00 ПРОГРАМА      
           
1 П 01.01.00.00 Інформування міжнародної спільноти про новий напрямок соціально-економічного розвитку суспільства «ECOPROFIT» - PR-компанія.      
2 П 01.02.00.00 Розвиток Інтернет сайту Програми http://ecoprofit.mozello.ru до міжнародного об’єднуючого рівня.      
3 П 01.03.00.00 Створення ініціативних груп – регіональних осередків Програми «ECOPROFIT».      
4 П 01.04.00.00 Створення регіональних компаній краудфандінгу Програми «ECOPROFIT».      
5 П 01.05.00.00 Створення Фонду Програми «ECOPROFIT».      
6 П 01.06.00.00 Організація та проведення Установчої міжнародної конференції «Міжнародної науково-технологічної Програми «ECOPROFIT».      
7 П 01.07.00.00 Пошук та оформлення договірних відносин із стратегічним партнером Програми «ECOPROFIT».      
8 П 02.01.00.00 Розробка регіональних та світового кадастру техногенних відходів виробництва та споживання.      
9 П 02.02.00.00 Розробка переліку технологій та їх процесів, що підлягають заміні на нові екологічно безпечні.      
10 П 02.03.00.00 Розробка існуючої схеми міжгалузевої кооперації енергетичних, сировинних, водних та газових потоків, пов’язаної із створенням товарних продуктів від переробки сировинної бази до продуктів споживання.      
11 П 02.04.00.00 Розробка перспективної схеми міжгалузевої кооперації енергетичних, сировинних, водних та газових потоків, пов’язаної із створенням товарних продуктів від переробки сировинної бази до продуктів споживання.      
12 П 02.05.00.00 Визначення та залучення до участі у Програмі «ECOPROFIT» власників та розробників передових технологій модернізації енергетики, базових галузей промисловості, сільського та комунального господарства.      
13 П 02.06.00.00 Формування команд тематичного рівня до виконання стартового пакету Проектних пропозицій Програми «ECOPROFIT».      
14 П 03.01.01.00 Загальна концепція застосування СПНХ для виробництва хлору. Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Аналітичний огляд ринку хлору, безхлорних мінеральних добрив. Конкуренція і перспективи.      
15 П 03.01.02.00 Екологічна та технологічна оцінка нового напрямку виробництва хлору із застосуванням СПНХ.      
16 П 03.01.03.00 Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу) для використання в якості сировини:      
17 П 03.01.03.01 Хлориду натрію із застосуванням сірчаної або азотної, або фосфорної кислот (надалі – Кислот).      
18 П 03.01.03.02 Хлориду калію із застосуванням Кислот.      
19 П 03.01.03.03 Хлориду магнію із застосуванням Кислот.      
20 П 03.01.03.04 Хлориду кальцію  із застосуванням Кислот.      
21 П 03.01.03.05 Хлориду амонію  із застосуванням Кислот.      
22 П 03.01.03.06 Хлориду заліза  із застосуванням Кислот.      
23 П 03.01.04.00 Розробка вихідних даних на проектування для СПНХ в цілому.      
24 П 03.01.05.00 Розробка додаткових технологічних напрямків застосування дешевого хлору НСНХ (конструкційні матеріали, хлорований поліетилен, тощо …).      
25 П 03.02.01.00 Загальна концепція виробництва бурякового цукру (надалі – ВБЦ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище, Ринок та його перспективи.      
26 П 03.02.02.00 Екологічна та технологічна оцінка напрямку модернізації ВБЦ.      
27 П 03.02.03.00 Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу):      
28 П 03.02.03.01 Активатори росту рослин для цукрових буряків та культур сівозміни ланів цукрового виробництва.      
29 П 03.02.03.02 Мінеральні добрива для цукрових буряків та культур сівозміни ланів цукрового виробництва. Комплексний підхід, вид, номенклатура, орієнтація на дешеве власне виробництво.      
30 П 03.02.03.03 Технологія озонування  від зберігання до дифузії включно.      
31 П 03.02.03.04 Технологія дефекації у новому застосуванні.      
32 П 03.02.03.05 Баритова технологія осадження сахарату барію, хімічна регенерація барію із значною економією палива, зменшення викидів в атмосферу, виділенням необпалених нецукрів.      
33 П 03.02.03.06 Технології виробництва мінеральних добрив для аграрної частини комплексу.      
34 П 03.02.03.07 Технології переробки нецукрів для фармакології і косметології.      
35 П 03.02.03.08 Технології виробництва цукрових сиропів.      
36 П 03.02.04.00 Розробка вихідних даних на проектування нового аграрно-промислового комплексу виробництва бурякового цукру в цілому      
37 П 03.03.01.00 Загальна концепція титанового виробництва (надалі – ТВ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.      
38 П 03.03.02.00 Екологічна та технологічна оцінка напрямку модернізації титанового виробництва на базі СПНХ.      
39 П 03.03.03.00 Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу):      
40 П 03.03.03.01 Застосування СПНХ для повернення хлору в процес виробництва двооксиду титану з хлорних відходів виробництва.      
41 П 03.03.03.02 Виділення сульфату заліза з відходів титанового виробництва із застосуванням СПНХ.      
42 П 03.03.03.03 Регенерація двооксиду мангану при застосуванні СПНХ.      
43 П 03.03.03.04 Одержання безхлорних мінеральних добрив при застосуванні СПНХ у титановому виробництві.      
44 П 03.03.04.00 Збір та розробка вихідних даних на проектування титанового виробництва із застосуванням СПНХ.      
45 П 03.04.01.00 Загальна концепція НСПР. Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.      
46 П 03.04.02.00 Екологічна та технологічна оцінка напрямку модернізації калійного-магнієвого виробництва на базі НСПР.      
47 П 03.04.03.00 Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу):      
48 П 03.04.03.01 Виділення з розсолів карбонатів лужноземельних металів,      
49 П 03.04.03.02 Одержання сульфату калію.      
50 П 03.04.03.03 Одержання карбонату натрію.      
51 П 03.04.03.04 Одержання товарного хлориду кальцію.      
52 П 03.04.04.00 Збір та розробка вихідних даних на проектування НСПР в цілому.      
53 П 03.05.01.00 Загальна концепція виробництва глинозему (ВГ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.      
54 П 03.05.02.00 Екологічна та технологічна оцінка напрямку модернізації ВГ.      
55 П 03.05.03.00 Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу):      
56 П 03.05.03.01 Одержання глинозему із алюмінату натрію із застосуванням хлориду амонію.      
57 П 03.05.03.02 Виділення глинозему у процесі очистки технологічного обладнання із застосуванням хлориду амонію.      
58 П 03.05.03.03 Одержання глинозему із «червоного шламу» із застосуванням хлориду амонію.      
59 П 03.05.03.04 Одержання глинозему із алюміній місткої сировини із застосуванням хлориду амонію.      
60 П 03.05.03.05 Виділення солей макроелементів після відділення глинозему із «червоного шламу» та алюмінієвої сировини.      
61 П 03.05.03.06 Виділення концентрату та окремих солей мікроелементів в процесі і після відділення глинозему та макроелементів з «червоного шламу» та алюмінієвої сировини.      
62 П 03.05.04.00 Збір та розробка вихідних даних на проектування комплексу нових технологій виробництва глинозему із застосуванням хлориду амонію в цілому.      
63 П 03.06.01.00 Загальна концепція виробництва двооксиду мангану (надалі – ВДМ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.      
64 П 03.06.02.00 Екологічна та технологічна оцінка напрямку модернізації ВДМ.      
65 П 03.06.03.00 Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу) з використанням СПНХ:      
66 П 03.06.03.01 Одержання нітратних добрив, нітрату мангану із манганової сировини та регенерація нітрату мангану у оксид мангану.      
67 П 03.06.03.02 Одержання сульфатних добрив, сульфату мангану із манганової сировини та регенерація сульфату мангану у оксид мангану.      
68 П 03.06.03.03 Одержання фосфатних добрив, фосфату мангану із манганової сировини та регенерація фосфату мангану у оксид мангану.      
69 П 03.06.03.04 Одержання комплексних добрив, сполук мангану із манганової сировини та регенерація оксиду мангану.      
70 П 03.06.03.05 Одержання із карбонатної сировини мангану оксиду мангану.      
71 П 03.06.04.00 Розрахунок дохідності від розробки руд з низьким вмістом мангану, відходів виробництва мангану та карбонатної манганової сировини на базі СПНХ.      
72 П 03.06.05.00 Збір та розробка вихідних даних на проектування комплексу нових технологій виробництва глинозему із застосуванням СПНХ в цілому.      
73 П 03.07.01.00 Загальна концепція переробки фосфогіпсу (надалі – ПФ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.      
74 П 03.07.02.00 Екологічна та технологічна оцінка напрямку ПФ, як процесу конверсії техногенного відходу у вторинну сировинну базу, способу десульфуризації технологічних носіїв (рідин та газів).      
75 П 03.07.03.00 Розробка вихідних даних на проектування, розробка реактора, обладнання технологічного переділу (процесу) ПФ:      
76 П 03.07.03.01 Підготовка сировини.      
77 П 03.07.03.02 Одержання сульфату амонію.      
78 П 03.07.03.03 Одержання сульфату калію      
79 П 03.07.03.04 Одержання хлориду кальцію.      
80 П 03.07.03.05 Одержання концентрату РЗЕ.      
81 П 03.07.04.00 Збір та розробка вихідних даних на проектування технологій ПФ в цілому.      
82 П 03.08.01.00 Загальна концепція безвідходного виробництва соди кальцинованої (надалі – БВСК). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.      
83 П 03.08.02.00 Екологічна, технологічна та економічна оцінка напрямку БВСК, нові безвідхідні способи виробництва, міжгалузева кооперація та можливості інтеграції у виробництво суміжних галузей.      
84 П 03.08.03.00 Розробка вихідних даних на проектування та розробка реактора, обладнання технологічних переділів (процесів) БВСК:      
85 П 03.08.03.01 Пошуково-практична робота одержання нітрату натрію та хлориду амонії з нітрату амонію та хлориду натрію.      
86 П 03.08.03.02 Одержання бікарбонату натрію та нітрату амонію з нітрату натрію та карбонату амонію (суміші газів аміаку, вуглекислого та води).      
87 П 03.08.03.03 Одержання хлориду кальцію товарного та карбонату амонію (суміші газів аміаку, вуглекислого та води) з карбонату кальцію та хлориду амонію.      
88 П 03.08.03.04 Відпрацювання режимів роботи реактора переробки карбонату кальцію та хлориду амонію з оксидами, гідроксидами та карбонатами лужних, лужноземельних елементів та їх сумішами.      
89 П 03.08.03.05 Технологічне обладнання процесу амонізації та карбонізації розсолу хлориду натрію для виробництва малої та середньої потужності.      
90 П 03.08.04.00 Збір та розробка вихідних даних на проектування технологій БВСК в цілому.      
91 П 03.09.01.00 Загальна концепція виробництва соди кальцинованої у виробництві скла (надалі – ВСК у ВС). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.      
92 П 03.09.02.00 Збір та розробка вихідних даних на проектування технології ВСК у ВС в цілому.      
93 П 03.10.01.00 Загальна концепція переробки сірчанокислих відходів (надалі – ПСКВ). Екологічний вплив на середовище та енергетичні витрати. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.      
94 П 03.10.02.00 Екологічна та технологічна оцінка напрямку ПСКВ.      
95 П 03.10.03.00 Розробка вихідних даних на проектування та розробка реактора, обладнання технологічних переділів (процесів) ПСКВ:      
96 П 03.10.03.01 Обробка сірчанокислих відходів з переведенням сульфату закисного двохвалентного заліза у сульфат окисного трьохвалентного заліза.      
97 П 03.10.03.02 Одержання оксидів заліза та мангану з суміші сульфату окисного трьохвалентного заліза та сульфату мангану з заданим співвідношенням оксидів для використання їх в якості добавки виробництва металів.      
98 П 03.10.03.03 Термічна обробка при 500-600 0С сульфату окисного трьохвалентного заліза з одержанням оксиду заліза та сірчаного ангідриду для використання можливості подальшого відновлення сірчаної кислоти та поверненням її у виробництво.      
99 П 03.10.03.04 Перевід сульфату окисного заліза у хлорид заліза з одержанням сульфатного бесхлорного добрива (Na2SO4, K2SO4, тощо…).      
100 П 03.10.03.05 Переробка з використанням СПНХ сировини з домішками двооксиду мангану (бідні на двооксид мангану руди та відходи виробництва) у чистий двооксид мангану з одержанням сульфату амонію, хлору та солей металів кислот, що приймали участь в реакції.      
101 П 03.10.04.00 Збір та розробка вихідних даних на проектування технології ПСКВ в цілому.      
102 П 03.11.01.00 Загальна концепція НКВОВ. Екологічний вплив на середовище, енергетичні витрати та здобутки. Конкурентне середовище. Ринок та його перспективи.      
103 П 03.11.02.00 Екологічна та технологічна оцінка напрямку НКВОВ.      
104 П 03.11.03.00 Розробка вихідних даних на проектування та розробка реактора, обладнання технологічних переділів (процесів) НКВОВ:      
105 П 03.11.03.01 Сировина і її підготовка до надкритичного водного окислення.      
106 П 03.11.03.02 Розділення кисню, азоту та інших газів повітря.      
107 П 03.11.03.03 Реактор НКВОВ.      
108 П 03.11.03.04 Використання тиску і температури реактора для одержання аміаку.      
109 П 03.11.03.05 Шлами НКВОВ, їх склад, розділення, подальше використання.      
110 П 03.11.03.06 Гази НКВОВ, їх склад, розділення, конденсація, подальше використання.      
111 П 03.11.03.07 Десульфуризація та декарбонізація газів реактора.      
112 П 03.11.03.08 Одержання рідких вуглеводнів, в якості сировини та палива.      
113 П 03.11.03.09 Виробництво карбонату  та сульфату амонію.      
114 П 03.11.04.00 Збір та розробка вихідних даних на проектування технології НКВОВ в цілому.      
           
  С 00.00.00.00СИСТЕМА     
           
1 С 01.00.00.00 Коло, як історичне надбання для  прийняття життєво важливих  рішень громад – базового осередку соціальної структури державності українського народу.      
2 С 02.00.00.00 Обґрунтування виключного переліку цілей територіальних громад України на історичний період розвитку республіки Україна до 2050 року.       
3 С 03.00.00.00 Обґрунтування першочергових задач територіальних громад України на історичний період розвитку України до 2020 року.       
4 С 04.01.03.00 Обґрунтування структури Системи з позицій виконання її основних місій: просвітницької; визначення особистістю – людиною і громадянином свого місця в суспільстві і державі; участь в економіці держави та управлінні державою.      
5 С 04.01.04.01 Адміністративно-територіальний поділ України, його історичний розвиток та вплив на структури управління у ланцюгу державотворення.      
6 С 04.01.04.02 Опис та характеристики адміністративно-територіальних одиниць України.      
7 С 04.01.04.03 Картографічне забезпечення доступу до опису та характеристик адміністративно-територіальних одиниць України.      
8 С 04.01.05.01 Порівняння спільноти формального приєднання та усвідомленого волевиявлення і приєднання до територіальних громад, їх відображення на мапі України.      
9 С 04.01.05.02 Картографічне забезпечення доступу до опису та характеристик територіальних громад на фоні адміністративно-територіального  розподілу України.      
10 С 04.01.06.00 Обґрунтування складу територіальних громад та їх об’єднань, як невід’ємного права людини і громадянина на своє волевиявлення на території свого проживання.      
11 С 04.01.07.00 Картографічні межі територіальних громад та їх об’єднань з позицій впливу на управління їх територіями.      
12 С 04.01.08.01 Офіційний блок представництва територіальних громад (об’єднань).      
13 С 04.01.08.02 Блок прийняття оперативних  рішень територіальної громади (об’єднання).      
14 С 04.01.08.03 Блок організаційної та господарської діяльності  територіальної громади (об’єднання).      
15 С 04.01.09.00 Обґрунтування необхідності Суспільного договору, як неформальної форми волевиявлення у даний історичний період часу. Проект та аналіз Суспільного договору, форма волевиявлення.      
16 С 04.01.10.00 Розробка сторінки власного кабінету людини і громадянина      
17 С 04.01.11.01 Ідентифікація і реєстрація людини і громадянина в територіальній громаді.      
18 С 04.01.11.02 Розробка сторінки територіальної громади.      
19 С 04.01.11.03 Прийняття оперативних рішень територіальної громади.      
20 С 04.01.11.04 Ведення господарської і фінансової діяльності територіальної громади.      
21 С 04.01.12.01 Розробка сторінки об’єднання територіальних громад.      
22 С 04.01.12.02 Прийняття оперативних рішень об’єднання територіальних громад.      
23 С 04.01.12.03 Ведення господарської і фінансової діяльності об’єднання територіальних громад.      
24 С 04.01.13.00 Розробка рекомендованих організаційних документів територіальних громад.      
25 С 04.02.01.00 Історична довідка і аналіз міжнародних угод, як основи правознавства і правосуддя для республіки Україна.      
26 С 04.02.02.00 Історична довідка і аналіз Декларації про Державний суверенітет України, як основа волевиявлення українського народу для створення республіки Україна.      
27 С 04.02.03.00 Порівняльний аналіз Декларації про Державний суверенітет України і Конституція України.      
28 С 04.02.04.01 Правове і законодавче поле, призначення, відмінні та спільні задачі (області).      
29 С 04.02.04.02 Тлумачення законодавства України правниками – експертами положень і статей законодавства, що суперечать нормам права.      
30 С 04.02.04.03 Тлумачний словник понять і термінів людини і громадянина республіки Україна.      
31 С 04.02.05.01 Людина, поняття, статус, волевиявлення, наслідки.      
32 С 04.02.05.02 Людина в якості власника матеріальних і нематеріальних активів, управлінця і розпорядника цінностями.     Додано 09.02.2017 р.
33 С 04.02.06.01 Громадянин, поняття, статус, волевиявлення, наслідки.      
34 С 04.02.06.02 Громадянин в якості власника матеріальних і нематеріальних активів, управлінця і розпорядника цінностями країни.      
35 С 04.02.07.00 Людина і громадянин, межі та переваги статусного застосування, нерозривність існування, як спільна основа державотворення.      
36 С 04.02.08.00 Історична основа, законодавче визначення і самовизначення людини і громадянина в територіальній громаді.      
37 С 04.02.09.00 Волевиявлення і безпосередня влада територіальної громади, як результат прийняття оперативних колективних рішень.      
38 С 04.02.10.00 Система прийняття оперативних рішень – шлях до еволюційного розвитку без революцій і потрясінь з максимальним економічним і соціальним ефектом.      
39 С 04.02.11.00 Україна – історична  колиска народовладдя, перевага і ментальна характеристика українського народу.      
40 С 04.02.12.01 Інститут уповноважених територіальних громад, як засіб управління громадами і їх розвитком.      
41 С 04.02.12.02 Рейтингова система для представництва територіальних громад у виробництві та державному управлінні.      
42 С 04.02.13.00 Інститут омбудсменів для контролю та захисту прав і свобод людини і громадянина.      
43 С 04.03.01.01 Народ – єдиний монопольний власник країни у повному її складі. Поняття власності, її набуття та позбавлення.      
44 С 04.03.01.02 Власність людини і громадянина, її соціальних утворень. Власність на засоби виробництва, додану вартість.      
45 С 04.03.01.03 Незаконна власність, джерела, способи набуття та позбавлення.      
46 С 04.03.02.01 Народне підприємництво, як спосіб самореалізації та набуття самодостатності.      
47 С 04.03.02.02 Не заборонені законодавством України форми народного підприємництва. Реєстрація, самооподаткування до територіальних громад, їх об’єднань і державних інститутів.      
48 С 04.03.02.03 Народне підприємництво – додаткова економіка республіки Україна.      
49 С 04.03.03.01 Визначення комерційної діяльності, її соціальна функція, етика і кордони застосування ситуаційних переваг.      
50 С 04.03.03.02 Комерція, чи спекуляція, спільне та відмінне, регуляторна політика на охороні соціальної справедливості.      
51 С 04.03.04.01 Ціноутворення від сировини до товарного продукту, основні чинники неконтрольованого росту цін на кінцевий продукт і послугу.      
52 С 04.03.04.02 Державні митні кордони, як запобіжник експансії і регулятор цін внутрішнього та зовнішнього ринку.      
53 С 04.03.05.01 Гроші, як будь-який вид енергії: течуть по шляху найменшого опору. Види податків і доцільність їх використання.      
54 С 04.03.05.02 Народна економіка, економіка територіальних громад, їх об’єднань, економіка  міст, районів і областей, державний сектор економіки – єдиний податковий потік.      
55 С 04.03.05.03 Єдиний підхід до оподаткування секторів економіки і формування бюджету країни: від громадян і територіальних громад до їх об’єднань, міських, районних, обласних та республіканських державних інститутів.      
56 С 04.03.05.04 Прогнозне процентне розподілення бюджету країни між соціальними  інститутами громад, їх об’єднань, міст, районів,областей, республіки.      
57 С 04.03.05.05 Макроекономічне обґрунтування необхідної та достатньої ставки оподаткування.      
58 С 04.03.05.06 Проектна пропозиція системи ціноутворення і оподаткування, як основа саморегуляції і стабільності економіки.      
59 С 04.03.06.01 Поняття ринку і ринкової економіки. Різниця між мінімальною і  максимальною ринковою вартістю – спекулятивна націнка, чи додаткова вартість комерційної діяльності.      
60 С 04.03.06.02 Внутрішній і зовнішній ринок, регуляторна політика, як основа економічного і соціального захисту країни.       
61 С 04.03.07.00 Кооперація, як договірна основа суспільства, його соціальних цінностей і самодостатньої економіки. Оподаткування натурального обміну роботами і послугами всередині об’єднання людей і громадян.      
62 С 04.03.08.00 Сучасні інформаційні системи, як основа нових економічних відносин виробників і споживачів. Діючі моделі, що не суперечать нормам моралі,  права і законодавства України.      
63 С 04.03.09.00 Необхідний і достатній рівень повноважень територіальних громад, їх об’єднань, міст, районів, областей і республіки, що повинен підтримуватися відповідними соціальними інститутами, як безпека від сепаратизму і гарантія територіальної цілісності країни.      
64 С 04.03.10.00 Моделі(теорія і приклади) роздрібного освоєння ринку і задоволення комплексного (масового) замовника, як основа еволюційного розвитку високоорганізованого соціуму.      
65 С 04.03.11.00 Економічна самодостатність людини і громадянина – основа економічної безпеки країни.      
66 С 04.04.01.00 Комп’ютерний сервіс бухгалтерського обліку підприємницької діяльності людини і громадянина.      
67 С 04.04.02.00 Пропозиція реєстрації, обліку і  допомоги оподаткування територіальними громадами народного підприємництва      
68 С 04.04.03.00 Визначення задач народного підприємця, пропозиція електронного кабінету для розвитку підприємництва і кооперації.      
69 С 04.04.04.00 Пропозиція комплексної статистичної звітності про результати підприємницької діяльності і проблемні питання для планування способів вирішення нагальних екологічних, економічних і соціальних питань територіальних громад.      
70 С 04.04.05.00 Електронна площадка пропозицій товарного ринку народного підприємництва.      
71 С 04.04.06.00 Електронна база даних структури цін на товари і послуги народного підприємництва – переваги народної економіки.      
72 С 04.04.07.00 Електронна площадка пропозицій територіальних громад на об’єкти впровадження проектів.      
73 С 04.04.08.00 Електронна площадка проектних пропозицій для впровадження народними підприємствами на базі територіальних громад.      
74 С 04.04.09.00 Електронна площадка інвестиційних пропозицій внутрішнього ринку.      
75 С 04.04.10.00 Електронна площадка інвестиційних пропозицій зовнішнього ринку.      
76 С 04.04.11.00 Розробка пропозицій щодо  створення народного контролю діяльності народного підприємництва.      
77 С 04.05.01.00 Звичаєве право. Коло, як спосіб прийняття оперативних рішень, сучасні  інформаційні технології, як спосіб організації кола від рівня територіальної громади до рівня республіки Україна.      
78 С 04.05.02.00 Уповноважені особи територіальних громад – провідники волевиявлення людей і громадян способом прийняття колективних рішень.      
79 С 04.05.03.00 Електронна платформа прийняття оперативних рішень первинного рівня – територіальної громади.      
80 С 04.05.04.00 Електронна платформа прийняття оперативних рішень об’єднань територіальних громади.      
81 С 04.05.05.00 Електронна платформа прийняття оперативних рішень на колах районного рівня.      
82 С 04.05.06.00 Електронна платформа прийняття оперативних рішень на колах обласного рівня.      
83 С 04.05.07.00 Кваліфікаційні вимоги для уповноважених осіб на функції управління різного рівня – від первинного до рівня депутата Верховної Ради.      
84 С 04.05.08.00 Електронна рейтингова система прийняття оперативних рішень територіальних громад.      
85 С 04.05.09.00 Електронна платформа паралельного з існуючою виборчою системою «Поточного безперервного рейтингу депутату».      

 До попереднього

Читати далі ...

До початку документа.

Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програм