Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

2. Соціальна технологія створення внутрішнього ринку України - "Система прийняття оперативних рішень територіальних громад України"

Міжнародна науково-технологічна програма «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО» (надалі – Програма, або «ECOPROFIT») створюється як міжнародна платформа для складання нових технологій - технологічних ланцюгів з відомих і тих, що давно і надійно (повсюдно в усьому світі) працюють, технологічних переділів. Нові комбінації мають нову якість – екологічний, економічний і соціальний ефект.

Оскільки для роботи на внутрішній ринок в якості принципово нової галузі промисловості урядовими колами Програма не була прийнята, автор орієнтує основний напрямок роботи Програми на зарубіжне партнерство.

Створюється нова платформа «старт-ап»проектів і спільних підприємств.

Ідея полягає у зборі на одному майданчику Програми володарів технологічних переділів з різних країн світу. Пропонуються нові протоколи зв’язку між технологічними переділами і схема співробітництва між володарями технологічних переділів, що у спільних підприємствах проектів принесе всім учасникам значний додатковий прибуток.

1-5% доходу проектів Програми цілком достатньо для того, щоб окупити стартові витрати і витрати майбутніх періодів на старт-апи нових проектів розвитку.

Внутрішній ринок для Програми може скластися, тільки у випадку набуття територіальними громадами України якостей:

- фактичного власника об'єктів впровадження проектів (у відповідності до Конституції України);

- комплексного замовника на технології з новою економічною системою ціноутворення і оподаткування.

Для досягнення цих та багатьох інших, необхідних громадам якостей, необхідна окрема нова соціальна технологія.

В якості такої соціальної технології формування внутрішнього ринку інноваційних технологій України Ініціаторами (автором Програми Петроченковим В.Г. спільно з радником «Дорадчого кола територіальних громад України» та заступником «Науково-дослідного інституту верховенства права і правосуддя» Приходько А.М.) запропоновано створити «Систему прийняття оперативних рішень територіальних громад України» (далі - Система).

1-5% доходу спільних проектів Програми і Системи, впроваджених на внутрішньому ринку України, буде цілком достатньо для того, щоб окупити стартові витрати і витрати майбутніх періодів на старт-апи нових проектів розвитку Системи.

Замовником створення Програми виступає її автор.

Замовниками створення Системи виступає:

- «Дорадче коло територіальних громад України»;

- «Міжнародна науково-технологічна програма «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО».

ПРОПОНУЄТЬСЯ залучити до участі та впровадження Програми і Системи:

- «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (надалі – Університет «Україна»;

- «Академію інженерних наук України (надалі – Академія, або АІНУ)»;

- Механо-машинобудівний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Для впровадження, проекти (технології) створення Програми і Системи розділені на технологічні переділи (фрагменти) за темами науково-практичних робіт технологічного і соціального характеру. Якщо кожну тему (міні-проект) виконати і з'єднати потрібними протоколами зв'язку, то і Програма і Система почнуть свою роботу в режимі самодостатньої самостійної регуляції.

Враховуючи значимість для Республіки Україна Програми і Системи, ми «ставимо ставку» на ентузіастів і патріотів, які готові «ризикнути» частиною свого часу заради досягнення головної мети - спроможності та самодостатності кожної Людини й Громадянина.

Близько 200 тем ми пропонуємо викладачам і студентам для того, щоб взяти участь в побудові Програми та Системи. Перелік тем не виключний, у процесі роботи буде спільно доповнюватись і коригуватись.

Ми оголосили про те, що кожна людина, яка витратила свій сукупний час (трудову участь) на створення Програми та Системи, - внесла свій внесок у загальну справу за принципом народного фінансування (краудфандінг). Якщо спільна згуртованість і розрахункова ритміка нашого живого організму спрацюють правильно, дружно і своєчасно, то ми вже на першому етапі створення Програми та Системи, отримаємо значний економічний ефект, зможемо повернути витрачені кошти (матеріальні і нематеріальні активи) у грошовому еквіваленті і видати премію з коефіцієнтом 2,25 від вкладених коштів (зусиль). Кожна нормо-година трудовитрат на Програму та / або Систему оцінюється $ 10. Витрати часу на роботу над тематиками науково-практичних робіт будуть враховуватись Організаційним комітетом Програми на підставі існуючих норм і правил виконання науково-практичних робіт і учбових процесів. Склад Організаційного комітету Програми – замовник, його представники, керівники учасників розробки, викладачі і студенти.

Попередній перелік тем технологічних переділів Програми та Системи з пропозиціями для їх виконання викладачами і студентами дані в документах:

- Проект впровадження Програми «ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ ВИГІДНО» в тематиках (проектах) науково-прикладних робіт на прикладі можливого співробітництва з Програмою «Горизонт 2020»;

- Перелік тем науково-прикладних робіт обґрунтування Структури та дієвості «Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад України».

Клієнтами Системи є Люди і Громадяни, що:

- визнали свій конституційний статус Людини і Громадянина унітарної Республіки Україна;

- згодні з конституційними положеннями самоврядування;

- підписали Договір приєднання до активної участі у самоврядуванні своєї територіальної громади за місцем проживання;

- уповноважені територіальними громадами;

- є народними підприємцями;

- є учасниками Дорадчих кіл територіальних громад України;

- є учасниками об’єднання територіальних громад села, селища, міста, району, області, республіки.

Логіка Системи.

Якщо Людина і Громадянин в своїй особі підписує в електронній формі Договір приєднання, йому надається особистий електронний кабінет в територіальній громаді за місцем проживання. Реєстрація згодом підтверджується (процес верифікації) уповноваженою особою територіальної громади. На мапі України з’являється ще одна точка з координатами і обмеженими реквізитами учасника територіальної громади.

Уповноважена особа територіальною громадою проводить верифікацію нового учасника громади, визначає межі його участі у діяльності громади і відповідного цій участі права голосу при визначенні тих, чи інших питань громади. Кожна громада має свій електронний кабінет. Кабінет має повні закриті і відкриті характеристики території і громади, її учасників, задачі, рейтингову систему, систему прийняття рішень на колі, бухгалтерію, економіку.

Громади, виходячи із специфіки територіального устрою та життєвих потреб, формують для Програми колективні замовлення на впровадження технологій і виробництв.

Перейти до:

2.1. Перелік тем (технологічних переліків) Програми.

2.2. Перелік тем (технологічних переліків) Системи.

2.3. Повний перелік Програми і Системи.

2.4. Витяг Ухвали Університету "Україна".

До попереднього

Читати далі ...

До початку документа.

Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.