Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

26. Пропозиція Уряду України.

ПРОЕКТ

Президенту України

Верховній Раді України

Кабінету Міністрів України

Про запобігання техногенній катастрофі,

відновленням втрачених та

створенням нових галузей виробництва

на базі Калуш-Голинського

техногенного родовища  розсолів,

утвореного розчиненням калійних солей.

 

До 2000 року в промисловій зоні м. Калуш Івано-Франківської області України працював державний концерн «Оріана», що включав в себе комплекс заводів хімічної промисловості, Магнієвий комбінат і Завод  калійних добрив.

Створення ЗАТ «Лукор» шляхом виділення з «Оріана» підприємств хімічної промисловості та припинення поставки на хімічне виробництво хлору з Магнієвого комбінату потягнуло за собою незворотні процеси знищення всього концерну. Зупинилось виробництво металічного магнію – сировини машинобудівної, суднобудівної, авіаційної, космічної галузей промисловості. Зупинка поставок хлориду магнію на Магнієвий комбінат сприяло зупинці ще однієї галузі промислового виробництва - калійних добрив. Відсутність калійних добрив і калію в сільськогосподарській продукції сприяє різкому розвиненню судинних і серцевих захворювань, підвищує витрати держави і населення на медицину та фармацевтичні засоби, сприяє різкому зниженню здоров’я населення, зменшенню можливості повноцінного призиву до лав армії чоловічого населення, тощо… Тисячі мешканців лишились без роботи, а їх сім’ї без коштів на існування. Виросла еміграції та знизилась народжуваність. – Зникло місто утворююче виробництво, почався занепад та депресія цілого регіону. Зупинені заводи перетворились на руїни без металобрухту (продається все, що можливо). На території бувшого калійного виробництва залишились відпрацьовані шахти, соляні відвали, хвостосховища розсолів, Домбровський кар’єр. Всі об’єкти заливають опади, що перетворюють об’єкт у суцільну зону екологічного лиха. Об’єкти екологічної небезпеки – це результат технологічних рішень вітчизняних науково-технологічних установ. Соціально депресивна зона, макроекономічні збитки та стратегічні втрати знищення галузей економіки – результат диверсійно-підривної роботи та корупційної діяльності посадових осіб держави.

З 2002 по 2010 рік зона родовища висококонцентрованих розсолів природного та техногенного походження фінансувалась для моніторингу екологічної ситуації регіону Домбровського кар’єру та перекачки розсолів з кар’єру у відпрацьовані шахти.

Результатом такої діяльності порушено екологічну рівновагу в товщі гірських порід Калуш-Голинського родовища калійних солей. Це спричинило численні провали земної поверхні над площею шахтних полів у місті Калуш, руйнування будинків і комунікацій, засолення водоносних горизонтів у цьому місті, селах Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району  Івано-Франківської області; розвиток карсту у північній частині Домбровського кар'єру калійних руд, зсуви бортів і  просочення води річки Сівка у кар'єр, що створює ризик затоплення кар'єру і потрапляння розсолів калійних солей із нього у річки Лімниця і Дністер; витік розсолів із хвостосховища № 2 та Домбровського кар'єру, що призвів до засолення водоносних горизонтів у місті Калуш на території понад 900 гектарів, ареал засолення стрімко рухається в напрямку річки Лімниця.

Президент України випустив Указ «Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації» № 145/2010 від 10.02.2010 р.

Указом перераховуються причини та наслідки надзвичайної екологічної ситуації, прогнозуються загрози, пропонуються надзвичайні заходи щодо усунення небезпечної ситуації.

З 2010 року по цей час проведені деякі роботи з вивезення гексахлорбензолу та укріплення захисних споруд. Але цього зовсім не достатньо. Атмосферні опади продовжують поповнювати водою об’єкти техногенного родовища, утворюючи концентровані розсоли біля 320 г/л об’ємом 1-1,5 млн. м3 на рік. Це «бомба» сповільненої дії. У будь який час може статися прорив розсолів у річки Сівка, Лімниця і Дністер. Це знищить тисячі квадратних кілометрів пойми (флори і фауни) річок від Прикарпаття до Чорного моря, залишить не тільки населення частини західно-південної України, але й 60% Молдови без питної води.

Проблема видобутку корисних копалин і рекреації зони видобутку, особливо розчинних солей існує у всіх без винятку країнах, що займаються таким виробництвом. Є випадки розливу розсолів та знищення оточуючого середовища. Нам невідомі впроваджені економічно вигідні технології, що можуть вирішувати питання переробки розсолів природного та техногенного походження без утворення відходів виробництва. Водночас, ми достеменно знаємо про неможливість існування людей без здорової їжі, в якій присутні  у визначеній природою пропорції солей (в т.ч. калію).

Існує ряд пропозицій щодо консервації техногенного родовища Домбровського кар’єру. Ці пропозиції дуже витратні. В умовах економічної кризи в Україні вони неприйнятні. В той же час, критична ситуація не дозволяє з прийняттям зваженого рішення щодо запобігання екологічній катастрофі європейського масштабу.

Потребує вирішення і проблема приналежності (розпорядження) економічним регіоном техногенного родовища Домбровського кар’єру, що за наявності політичної волі може бути вирішена постановою Кабінету Міністрів України, чи рішенням суду про нецільове використання земельних ресурсів.

Проблема техногенного родовища Домбровського кар’єру стосується не тільки регіону розміщення, це насамперед загальнодержавна проблема, що потенційно є загрозою європейського масштабу. Така проблема не може бути вирішена силами місцевого самоврядування з точки зору організації робіт та витрат на неї, але з позиції децентралізації та місцевого оподаткування при її позитивному вирішенні, повинна повернути місцевості місто утворюючі функції з великою кількістю робочих місць, оновленою соціальною та інфраструктурою.

Система проектного фінансування, сприяння держави та інвестицій відповідно до діючої законодавчої бази спирається на авторитет тих фахівців, за участю яких було створено техногенне родовище, має довгу витратну процедуру, не може бути об’єктивною і дієвою в принципі. Більш того, ця система виходить з положень використання державних коштів, чи гарантій держави на їх використання. Ні першого, ні другого держава зараз собі дозволити не може.

Водночас, ми маємо підстави до серйозного розгляду проекту «Технологія переробки розсолів природного та техногенного походження на прикладі розсолів Домбровського кар’єру м. Калуш Івано-франківської області України» (надалі – Проект «ПЕРЕРОБКА РОЗСОЛІВ», або Проект), у складі запропонованої  «Міжнародної науково-технологічної програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО» (надалі – Програма). Проектна пропозиція ґрунтується на новій комбінації існуючих в промисловості технологічних переділів і розкриває схему економічно вигідної технології переробки розсолів, що в свою чергу дає підстави до залучення міжнародних експертів технології, власників технологічних переділів, залучення закордонних інвестиційних коштів на виконання Проекту у розмірі до $500 млн.

Тільки Прикарпаття має ще 20 родовищ калійних солей, що при принциповому і практичному підтвердженні нової безвідхідної технології дадуть макроекономічний позитивний ефект. Таких покладів багато і в Європі. За цією ж технологією можна  буде переробляти і бішофіти Полтавської та Чернігівської областей. Світовий об’єм сировини для цієї технології практично не обмежений. Важливо дотриматися єдиного принципу «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО».

Зважаючи на те, що Програма є колективним органом, який об’єднує достатньо велику кількість як вітчизняних, так і закордонних фахівців науки, технологій і виробників, користується повагою та авторитетом міжнародних партнерів та фахівців науки і виробництва, з метою розробки та впровадження заходів вирішення екологічних, економічних та соціальних проблем промислового регіону техногенного родовища Домбровського кар’єру м. Калуш Івано-Франківської області України, на підставі та з використанням положень Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI, ПРОШУ:

- призначити Проект «Переробка розсолів природного та техногенного походження на прикладі розсолів Домбровського кар’єру м. Калуш Івано-Франківської області України» Програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО» (надалі - Проект «ПЕРЕРОБКА РОЗСОЛІВ») головною організацією із розроблення та впровадження заходів запобігання техногенній катастрофі, відновлення втрачених та створення нових галузей виробництва на базі Калуш-Голинського техногенного родовища розсолів, утвореного розчиненням калійних солей;

- наділити Проект «ПЕРЕРОБКА РОЗСОЛІВ» повноваженнями, зазначеними у Проекті Постанови Кабінету Міністрів України, що додається до цього листа.

Додаток: Проект Постанови КМУ на 4 (чотирьох) аркушах.

 

З повагою,

Керівник Програми

«ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО» __________________ В.Г. Петроченков

До попереднього

Читати далі.

До початку документа.

Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.