Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

2. Тематичні пріоритети «Hоrizon 2020».

Серед тематичних пріоритетів, що фінансуються Програмою «Hоrizon  2020», та відповідають задачам впровадження нових безвідходних технологій Програми «ECOPROFIT» є наступні:

* Ми підкреслили тематичні пріоритети, в рамках яких ми вже зараз пропонуємо Проектні тематики.

** До кожного пріоритету ми дали короткі об’єднуючі пояснення відносно впливу нових технологій на вирішення задач тематичних пріоритетів.

1. Дії Марії Склодовської-Кюрі (Marie Sklodowska-Curie Actions - MSCA) – у частині залучення до виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт молодого покоління вчених та виробників.

2. Дослідницькі інфраструктури (European Research Infrastructures, including e-lnfrastructures) – у частині виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт професіоналів відповідних галузей науки і промисловості.

3. Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва – у частині створення і впровадження нових промислових технологій виробництва.

4. Здоров'я, демографічні зміни та добробут – у частині результату впровадження нових технологій, їх впливу на здоров’я, зайнятість населення у виробництві та покращенні їх соціального статусу.

5. Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка – у частині забезпечення сільськогосподарського виробництва повним комплексом безпечних добрив та препаратів, для вирощування повноцінних сільськогосподарських культур у кількості достатній для повного забезпечення їжею населення планети.

6. Безпечна, чиста та ефективна енергетика – у частині переробки відходів споживання надкритичним водним окисленням вуглеводнів з отриманням тепла, енергії, енергоносіїв, сировини, корисної для промисловості та сільського господарства.

7. Обдаровані, інноваційні та безпечні суспільства – у частині залучення до впровадження нових технологій широких верств населення.

8. Малі та середні підприємства – у якості оперативних науковців, розробників та виробничих колективів стартапів впровадження та експлуатації нових технологій.  

9. Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали – у якості безвідходних технологій переробки сировинної бази у «зрілий товар» - основу виробництва промислових товарів існування соціуму.

10. Європейська Рада досліджень – у якості допомоги, що розширює базу досліджень, вирішує нагальні питання екології та існування соціуму.

11. Майбутні і нові технології – у якості великого спектру перспективних напрямків і технологічних рішень щодо створення безвідходного виробництва.

12. Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт – у якості створення технологій безпечного безвідходного економічно вигідного виробництва матеріалів для забезпечення виробництва транспорту майбутнього.

13. Інформаційні та комунікаційні технології – у якості замовника на суспільні інформаційні системи моніторингу та управління видобутком сировини та енергоресурсів, їх переробки та використання, екологічної безпеки, технологій та їх застосування кадастру техногенних ресурсів, відходів та технологій.

14. Космос – у частині забезпечення сировинною базою - металами (алюміній, титан, магній, манган, …), дорогоцінними та рідкоземельними елементами (РЗЕ).

15. Безпечні суспільства, захист свобод і безпека громадян Європи – у частині створення нової мережі міжгалузевої і товарної кооперації, екологічно безпечного життя, гармонійного розвитку на базі фінансово та соціально забезпеченої спільноти, побудови громадянського суспільства.

16. Об'єднаний дослідницький центр – у частині об’єднання науковців і промисловців (власників технологічних процесів) у єдиних проектних колективах з метою створення і впровадження нових технологій, тиражування цих технологій.

До попереднього

Читати далі.

До початку документа.

Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.